Προσλήψεις στην ΡΑΕ εκτός ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στην ΡΑΕ εκτός ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στην ΡΑΕ εκτός ΑΣΕΠ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), «εξαιτίας των συνεχώς αυξανομένων λειτουργικών της αναγκών κατά τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής των διατάξεων της εσωτερικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προχωράει στην περαιτέρω στελέχωσή της, προκειμένου για την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του ρυθμιστικού της έργου», όπως αναφέρει ανάρτηση στην ηλεκτρονική της σελίδα

Όπως αναφέρεται σχετικά, προβλέπονται 20 θέσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για τις οποίες η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του προέδρου χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας.

Πρόκειται για τις ειδικότητες: μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), νομικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), οικονομικών επιστημών, πληροφορικής και θετικών επιστημών.

Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διοικητικών υπηρεσιών.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην Αρχή, από την Τετάρτη 07/09/2016 έως και την Παρασκευή 16/09/2016.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα της ΡΑΕ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE