Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 15-9-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χωροθέτηση και διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 467/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) για τη διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (Γ” κατανομή) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 619/15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στο άλσος Παπαράντζας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση της αποθήκης της πρώην Ε.Α.Σ Καρδίτσας στην Τ.Κ Καλλιφωνίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας συστήματος γαλαξία συντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας (εισ.: Β. Ελευθερίου)
SHARE