Εποχικές προσλήψεις σε Λάρισα και Σκιάθο από τα ΕΛΤΑ

Εποχικές προσλήψεις σε Λάρισα και Σκιάθο από τα ΕΛΤΑ

Εποχικές προσλήψεις σε Λάρισα και Σκιάθο από τα ΕΛΤΑ

Προσλήψεις στη Λάρισα

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων:

  • ενός (1) της ειδικότητας Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης και
  • ενός (1) της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης,

χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Λάρισας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΑ Α. Ε.

– Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος,

Παπαναστασίου 62,

Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ,

για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 53/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. Κέντρο Διαλογής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00- ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410-234786. Υπεύθυνος: κ. Καραγεώργος Παναγιώτης. η προκήρυξη για τις θέσεις στην Λάρισα

2.Μονάδα Διανομής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00- ΛΑΡΙΣΑ,

Τηλ.2410-236992. Υπεύθυνος: κ. ΚαραούληςΔημήτριος.

Προσλήψεις σεΣκιάθο και Βόλο

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων:

  • ενός (1) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης και
  • δύο (2) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης,

χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Μαγνησίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΑ Α. Ε.

– Περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος,

Παπαναστασίου 62,

Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ,

για την ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΣΟΧ. 54/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. Μονάδα Διανομής Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 370 00 ΒΟΛΟΣ, Τηλ. 24210-76419. Υπεύθυνος: κ. Γιαννουσάς Κων/νος.

2.Κεντρικό Κατάστημα Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ,Τηλ. 24210-22750.Υπεύθυνος: κ. Καπάτος Κων/νος.

  1. Κατάστημα Σκιάθου, Παπαδιαμάντη 67, 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ.Τηλ. 24270-22011.

Υπεύθυνος: κ. Κόλλιας Αντώνιος.

Η προκήρυξη για τις θέσεις στη Λάρισα

Η προκήρυξη για τις θέσεις στηΣκιάθο

 

www.dikaiologitika.gr

 

 Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE