Δήλωση – Καταγγελία των αιρετών εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης στο ΠΥΣΠΕ...

Δήλωση – Καταγγελία των αιρετών εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

Δήλωση – Καταγγελία  των αιρετών εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

Γνωρίζουμε ότι βάσει νόμου, η Διευθύντρια Π.Ε. Καρδίτσας δύναται να κάνει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών με δική της ευθύνη και χωρίς την έγκριση του Υπηρεσιακού ΣυμβουλίουΠΥΣΠΕ.

Θεωρούμε όμως ότι όλες οι τοποθετήσεις πρέπει να γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΠΥΣΠΕ για λόγους διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως και προτείναμε να γίνουν και οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ 61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ 08 Εικαστικών και ΠΕ 32 Θεατρικής Αγωγής κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό.

Ως εκ τούτου καταγγέλλουμε τη στάση της Διευθύντριας Π.Ε. Καρδίτσας.

Γιώργος  Σακελλαρίου
Αιρετό  τακτικό μέλος ΠΥΣΠΕ

Άννα  Ζιάκα
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΠΕ

SHARE