Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016.

Ημερομηνίες εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους

Σάββατο 26-11-2016 & Κυριακή 27-11-2016

Σάββατο 03-12-2016 & Κυριακή 04-12-2016

Σάββατο 10-12-2016 & Κυριακή 11-12-2016

Σάββατο 17-12-2016 & Κυριακή 18-12-2016
Όλοι οι δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις καλούνται να επιλέξουν / δηλώσουν Εξεταστικό Κέντρο και Ημερομηνία Εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΠΕΠ http://trainersexams.eoppep.gr από 1-11-2016, και ώρα 10:00 π.μ. έως και 7-11-2016 και ώρα 23:59 μ.μ.
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS θα διοργανώσει σεμινάριο προετοιμασίας των εκπαιδευτών για τις επικείμενες εξετάσεις του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο:

Τηλ: 24410-40050

Δ/νση: Γαρδικίου 5 Καρδίτσα

SHARE