Διπλή Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Μουζακίου

Διπλή Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Μουζακίου

Διπλή Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Μουζακίου

Σας προσκαλώ σε  ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 26η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.Έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2015

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ


Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 26η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1)       Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ε.Ι.Ν. Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

2)       Ανανέωση μίσθωσης καταστήματος. Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

3)       Διαγραφή χρεών. Εισηγητής Καλλιώρας Θωμάς

4)       Έγκριση πρακτικού επιτροπής  διάθεσης υποτροφιών Νεοπτόλεμου Δήμου 2016.Εισηγητής:Δήμαρχος

5)       Λήψη απόφασης για δημοπράτηση υλοτόμησης της συστάδας 10Β. Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

6)       Παραλαβή πίνακα υλοτομίας συστάδας 1β δημοτικού δάσους Αγ. Ακακίου. Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

7)       Έγκριση της 54/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα. Εισηγητής Ρούσσα Ελένη

8)       Έγκριση της 45/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΜ. Εισηγητής: Τσιρογιάννη Φανή

9)       Εξέταση αίτησης της ΔΗΚΕΔΗΜ. Εισηγητής: Τσιρογιάννη Φανή

10)   Εξέταση αίτησης Λιάππη. Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

11)   Εξέταση αίτησης Καλέτση. Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

12)    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (Α.Μ. 16/12) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

13)   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»   (Α.Μ. 24/14) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

14)   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (Α.Α.Τ.Π. 50/15). Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

15)   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ» (Α.Μ. 08/14) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

16)   Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ- ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ». Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

17)   Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ- ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

18)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ» (Α.Μ. 29/13) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

19)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» ( ΑΜ: 23/15) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

20)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ» ( ΑΜ: 10/15) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

21)   Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση υποδομών Μαγουλίτσας έτους 2014» (ΑΜ 19/15) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

22)   Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ- ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»  Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

23)   Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΕΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (ΑΜ 18/16) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

24)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» (ΑΜ 02/16) Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

25)   Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ.Μουζακίου. Εισηγητής: Γκινής Νώντας

26)   Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ.Λαζαρίνας. Εισηγητής: Γκινής Νώντας

27)   Έγκριση της αριθ. 15/2016 απόφαση Τ.Σ.Μουζακίου. Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

SHARE