ΕΝΠΕ: Να δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι αποσύρει οριστικά την πρόταση για διορισμό...

ΕΝΠΕ: Να δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι αποσύρει οριστικά την πρόταση για διορισμό «Διοικητικών Γραμματέων» στις Περιφέρειες

ΕΝΠΕ: Να δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι αποσύρει οριστικά την πρόταση για διορισμό «Διοικητικών Γραμματέων» στις Περιφέρειες

Να δεσμευτεί ότι αποσύρει οριστικά και δεν πρόκειται να επαναφέρει στο μέλλον την πρόταση για διορισμό Διοικητικών Γραμματέων στις Περιφέρειες καλεί την κυβέρνηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΝΠΕ ομόφωνα ετάχθη εναντίον των προωθούμενων ρυθμίσεων από την κυβέρνηση και αποφάσισε
-Να ζητήσει συνάντηση με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα τον Υπουργό κ. Π. Κουρουμπλή, τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χρ. Βερναρδάκη και τον Υφυπουργό κ. Ι. Μπαλάφα.
-Να ακολουθήσει κοινή στάση με το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο πλαίσιο της οποίας να εξεταστεί κάθε πρόσφορο μέσο κλιμάκωσης των αντιδράσεων της Αυτοδιοίκησης στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αναλάβει ρητή δέσμευση για τον απόλυτο σεβασμό της αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Στην απόφασή του το ΔΣ της ΕΝΠΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«Η πρόταση της κυβέρνησης για τον διορισμό Διοικητικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στην Αυτοδιοίκηση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς από νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που έρχονται στο φως τους τελευταίους μήνες και έχουν θέσει κυριολεκτικά στο στόχαστρο την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από την αιφνιδιαστική σύσταση των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη ο διάλογος για τον νέο καταστατικό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως την ενδυνάμωση των κάθε είδους μη θεσμικών φορέων σε βάρος των θεσμικών οργάνων των ΟΤΑ, όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣΔΑ που αποτελεί και την πρόταση της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Φαίνεται ότι κάποιοι φιλοδοξούν να απορυθμίσουν και να οδηγήσουν σε διοικητική παράλυση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας, στην ουσία, τουλάχιστον δύο πόλους εξουσίας στο εσωτερικό του κάθε ΟΤΑ και αποξενώνοντας τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από καθήκοντα που είναι συνυφασμένα με την άμεση λαϊκή τους νομιμοποίηση και για τα οποία έχουν λάβει εντολή άσκησης από την ίδια την τοπική κοινωνία. Οι φυγόκεντρες τάσεις στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τα προβλήματα συντονισμού των οργάνων διοίκησης, οι επικαλύψεις και η σύγχυση οργάνων και αρμοδιοτήτων που δημιουργούνται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των ΟΤΑ και την εκπλήρωση της συνταγματικής τους αποστολής.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπει σε κανέναν να τη μετατρέψει σε πεδίο πειραματισμού, και μεταφοράς των παθογενειών και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της κεντρικής διοίκησης».

SHARE