ΑΣΕΠ 2Κ/2016: Προκήρυξη για 35 μόνιμους στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 2Κ/2016: Προκήρυξη για 35 μόνιμους στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 2Κ/2016: Προκήρυξη για 35 μόνιμους στην Τράπεζα της Ελλάδος

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τις επόμενες μέρες η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους. Σημειώνεται ότι τις θέσεις θα καλύψουν απόφοιτοι τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα της Προκήρυξης είναι οι ακόλουθες:

– Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ  1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  3

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  2

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (HELP DESK)  2

ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  4

– Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΤ΄ Ειδικότητας)  1

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  2

ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ  10

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  1

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  1

Πηγή: www.e-dimosio.gr

post all exelixis

 

 

SHARE