Εγκρίνονται 1.109.000 ευρώ για έργα στην Καρδίτσα από την Περιφέρεια

Εγκρίνονται 1.109.000 ευρώ για έργα στην Καρδίτσα από την Περιφέρεια

Εγκρίνονται 1.109.000 ευρώ για έργα στην Καρδίτσα από την Περιφέρεια

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγαζιά Π.Ε. Καρδίτσας» Προϋπολογισμός: 96.000,00 € με ΦΠΑ.

– Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καρδίτσας χρήση 2016», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καρδίτσας χρήση 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καρδίτσας χρήση 2016», Προϋπολογισμού: 200.000,00 € με ΦΠΑ.

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016» Προϋπολογισμός: 195.000,00 € με ΦΠΑ.

– έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016» Προϋπολογισμός: 140.000,00 € με ΦΠΑ.

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης Ενιπέα ποταμού στην περιοχή του Δήμου Παλαμά», Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 € με ΦΠΑ. .

SHARE