Διαθέσιμη η εφαρμογή αρχικών / τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2016

Διαθέσιμη η εφαρμογή αρχικών / τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2016

Διαθέσιμη η εφαρμογή αρχικών / τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2016

Με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 – άνοιγμα αρχικών / τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2016, μετά την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΗΓΗwww.e-forologia.gr
SHARE