ΤΣΜΕΔΕ: Νέα παράταση στην καταβολή εισφορών A΄εξαμήνου 2016

ΤΣΜΕΔΕ: Νέα παράταση στην καταβολή εισφορών A΄εξαμήνου 2016

ΤΣΜΕΔΕ: Νέα παράταση στην καταβολή εισφορών A΄εξαμήνου 2016

Ανακοίνωση από το ΤΣΜΕΔΕ:

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την από 28-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α..