Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασία του ΟΑΕΔ.

Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασία του ΟΑΕΔ.

Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασία του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους 34 ∆ήµους για 8 μήνες, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συµµετοχής από 03/10/2016 και ώρα 10η πρωινή έως και 13/10/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ .

Δείτε εδώ την κατανομή των θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα

Κατεβάστε εδώ το Προσοντολόγιο για όλες τις ειδικότητες.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή των θέσεων για το Δήμο Καρδίτσας:

ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 3 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 29 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 17 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 7 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 5 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

 

Ενημέρωση από :

post all exelixis

 

SHARE