Στα 360 εκ. € ο προϋπολογισμός για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Στα 360 εκ. € ο προϋπολογισμός για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Στα 360 εκ. € ο προϋπολογισμός για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Μέχρι τέλους του έτους αναμένεται να προκηρυχθεί από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 360 εκ. €, που αναμένεται να ενισχύσουν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια, ύψους επένδυσης έως 500.000 €.
Όπως αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ημερίδα που διοργάνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, με θέμα «Αγροτικές Πολιτικές στη Στερεά Ελλάδα», για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών το ύψος της επένδυσης θα φθάνει έως 2 εκ. €.

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνονται από 40% – 75% και θα προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 75%, στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι ή ομάδες παραγωγών.