Υλοτομία του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για ατομικές ανάγκες

Υλοτομία του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για ατομικές ανάγκες

Υλοτομία του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για ατομικές ανάγκες

Το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου συνεδρίασε στις 30/9 και αποφάσισε ομόφωνα (αρ.Απόφασης 5/2016) να υλοτομηθεί για το διαχειριστικό έτος 2016 μέρος του τμήματος 5 του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου που αφορά μέχρι 795 κ.μ. δρυός ή 660 τόνοι για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας.

Η ανάθεση της υλοτομίας θα γίνει με μειοδοτική φανερή δημοπρασία την Πέμπτη 6/10 και ώρα 12.00 -13.00 στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν αριθμό μητρώου φορέα εκμετάλλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της δημοπρασίας στη Δημ. Ενότητα Μητρόπολης τηλ. 2441352600 και στο Τοπικό Κατάστημα Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

 

SHARE