Αναγνώριση Νεοϊδρυθέντων Σωματείων της δύναμης της ΕΠΣΚ

Αναγνώριση Νεοϊδρυθέντων Σωματείων της δύναμης της ΕΠΣΚ

1) Κατόπιν σχετικού εγγράφου ΕΠΣ 852/30.8.2016 και με αριθμ. πρωτ. ΕΠΟ 24973/2016, αναγνωρίζεται το γυναικείο σωματείο Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με έδρα την Καρδίτσα και με αυξ. Α.Μ 6500

2)   Κατόπιν σχετικού εγγράφου ΕΠΣ 1009/2016 και με αριθ. πρωτ. ΕΠΟ 29827/2016 αναγνωρίζεται το Σωματείο με την επωνυμία ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με έδρα την Καρδίτσα και με αυξ. Α.Μ 6503

SHARE