Έναρξη συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων για  την εμπορική περίοδο 2016-2017 στην...

Έναρξη συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων για  την εμπορική περίοδο 2016-2017 στην ΠΕ Καρδίτσας

Έναρξη συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων για  την εμπορική περίοδο 2016-2017 στην ΠΕ Καρδίτσας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2016 ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της συσκευασίας για τις  ποικιλίες ακτινιδίων Τσεχελίδη και Hayward  για την εμπορική περίοδο 2016-2017 στην ΠΕ Καρδίτσας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λεπτομέρειες της υπουργικής απόφασης 290524/3-9-2010 σύμφωνα με την οποία :

  • οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή των ακτινιδίων της συγκεκριμένης ποικιλίας μπορούν να συγκομίσουν ακτινίδια μετά την παραπάνω ημερομηνία.
  • Οι τυποποιητές – συσκευαστές προβαίνουν σε τυποποίηση – συσκευασία ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει , φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2 βαθμούς Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία  15%.
  • Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης – συσκευασίας , της εισαγωγής και εξαγωγής , αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 βαθμούς Brix .

Με Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Κωστής
Γεωπόνος

SHARE