Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες & Επισκέπτες /τριες Υγείας σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λιβαδειά

Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες & Επισκέπτες /τριες Υγείας σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λιβαδειά

Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες & Επισκέπτες /τριες Υγείας σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λιβαδειά

Εταιρία παροχής υπηρεσιών επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες/τριες Υγείας (κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στις περιοχές Τρικάλων, Καρδίτσας και Λιβαδειάς.

Καθήκοντα Θέσης
Εξωτερική συνεργασία στην υποστήριξη ασθενών.

Απαραίτητα Προσόντα
– Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ Επισκεπτών/ τριών Υγείας ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής Δημ. Νοσοκομείου ή πτυχίο ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών
– Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
– Καλή γνώση Η/Υ
– Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης

Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό εδώ: https://goo.gl/RS0iol

Πηγή: www.skywalker.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE