Έτοιμη η προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδας

Έτοιμη η προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδας

Έτοιμη η προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδας

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις μονίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας για απόφοιτους λυκείου και ΤΕΙ.

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 25 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και κλείνουν στις 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη.

Hπροκήρυξη αφορά την πλήρωση 35 συνολικάθέσεων τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως κατωτέρω:

Α” Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-19 θέσεις των ειδικοτήτων:

ΤΕ Γραφιστών

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης

ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών

ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELPDESK) και

ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

Β” Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-16 θέσεις των ειδικοτήτων:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ” Ειδικότητας)

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων

ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων

ΔΕ Υδραυλικών και ΔΕ Ψυκτικών.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στο email που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2016

Τ.Θ. 14.308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10

αναγράφοντας την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. θέσεις της οποίας διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: https://goo.gl/wBvJzv

Πηγή: ΑΣΕΠ

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE