Κυψέλες Διαχείμασης και Δικαιούχοι ενίσχυσης της Δράσης 3.2 » Οικονομική στήριξη της...

Κυψέλες Διαχείμασης και Δικαιούχοι ενίσχυσης της Δράσης 3.2 » Οικονομική στήριξη της νομαδικής Μελισσοκομίας»

Κυψέλες Διαχείμασης και Δικαιούχοι ενίσχυσης της Δράσης 3.2 » Οικονομική στήριξη της νομαδικής Μελισσοκομίας»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε.Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Οι μελισσοκόμοι που είναι δικαιούχοι Ενίσχυσης της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στην Υπηρεσία μας μέχρι τις 31/12/2016, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α)   Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

β)   Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000 Ευρώ.

γ)    Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστον πριν ένα (1) έτος από την ημερομηνία της αίτησης.

δ)   Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στην Υπηρεσία μας έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ε)   Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2. «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στην Υπηρεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413-55230 (αρμόδιος ο κ. Μ. Κρανής ).

SHARE