Υποδοχὴ της τιμίας κά­ρας του Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικο­λάου στον Ι.Ν. Αγ....

Υποδοχὴ της τιμίας κά­ρας του Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικο­λάου στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Καρδίτσας

Υποδοχὴ της τιμίας κά­ρας του Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικο­λάου στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Καρδίτσας

Τν Παρασκευή 14 Ὀκτωβρίου 2016 καὶ ὥρα 6:00΄ μ.μ. θὰ πραγματοποιηθεῖ εἰς τὰ Προπύλαια τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρ­δίτσης ἡ ἐπίσημος ὑποδοχὴ τῆς τιμίας κά­ρας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικο­λάου τοῦ ἐν Βουνένοις ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτά­του Ποι­μενάρχου μας κ. Τιμοθέου τῇ συμμετοχῇ τοῦ κλήρου, τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ.

Τὴν τιμία κάρα, ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Νικολάου Ἄνδρου, θὰ συνοδεύει ὁ Καθη­γού­μενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος.

Θὰ παραμείνει εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 14 Ὀκτωβρίου ἕως καὶ τὴν Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Καθημερινῶς, πέραν τῶν ἄλλων Ἱ. Ἀκολουθιῶν, θὰ τε­λεῖται:

  • Θ. Λειτουργία.
  • Ἱ. Παράκλησις ἐνώπιον τῆς τιμίας κάρας τοῦ ὁσιομάρ­τυρος Νικολάου.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, τηλ. Ἱ. Ναοῦ 2441021510.

SHARE