Προσλήψεις 130 ατόμων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Προσλήψεις 130 ατόμων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Προσλήψεις 130 ατόμων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 130 ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Λειτουργίας που εδρεύουν στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι παρακάτω:
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Κ 20
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ 40
ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΩΔ. 101 25
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΩΔ. 102 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΩΔ. 107 20

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος μέχρι 5 έτη.

Τα σχετικά κείμενα της προκήρυξης μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Ανακοίνωση ΕΑΒ ΣΟΧ 1 / 2016

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4

Πηγή: www.e-dimosio.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE