Έναρξη διαδικασίας περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Έναρξη διαδικασίας περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

στον Δήμο Αργιθέας

Έναρξη διαδικασίας περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ενημερώνουμε τους Πολίτες ότι ήδη χαρακτηρίζονται και επικολλούνται τα πρώτα αυτοκόλλητα προειδοποίησης για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο μας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Πολίτες τους οποίους  αφορά, καλούνται να μεριμνήσουν μόνοι τους ή να συνεργασθούν με τον Δήμο μας σχετικά με τα οχήματα τους, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί σε κοινόχρηστους χώρους, (ακόμη και σε ιδιωτικούς) και αποτελούν εστίες ρύπανσης, κυκλοφοριακών προβλημάτων κλπ, ώστε να μην απαιτηθεί η αναγκαστική επέμβαση του Δήμου.

Η επικοινωνία με τον Δήμο σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία  γίνεται αρχικά με τους Προέδρους των Τ. Κοινοτήτων και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο: τηλ. 2445 3 50402
Προηγείται η ειδοποίηση και μετά την απομάκρυνση καταλήγουν στην ανακύκλωση

Οι υπηρεσίες του δήμου, αμέσως μετά τον εντοπισμό των οχημάτων, κολλούν πάνω στο αυτοκίνητο ένα ειδοποιητήριο με το οποίο ζητείται από τους ιδιοκτήτες να το απομακρύνουν εντός διαστήματος 45 ημερών. Η λίστα με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποστέλλεται, μάλιστα, και στην αστυνομία ώστε να εντοπιστούν πιθανώς οι κάτοχοί τους, αλλά και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κάποιο κλεμμένο όχημα που στη συνέχεια το παράτησαν σε κάποιο σημείο του δήμου.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τον δήμο βάσει νόμου

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα χαρακτηρίζονται ως απόβλητα αφού παρέλθει η προθεσμία των 45 ημερών μετά την ειδοποίηση που τίθεται πάνω στο όχημα. ο δήμος προχωρά στις ενέργειες αυτές στην προσπάθειά του για τη βελτίωση της εικόνας, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων. Γι’ αυτό και η αρμόδια υπηρεσία έχει απευθύνει έκκληση στους δημότες που έχουν στην κατοχή τους επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο έως 3,5 τόνους που βρίσκεται στο τέλους του κύκλου «ζωής» του ή που έχουν αντιληφθεί στην περιοχή τους κάποιο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και ασφάλεια, να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της υπηρεσίας 2445350402 προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες με σκοπό την απόσυρση και τη μεταφορά του σε οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης. Μάλιστα ο δήμος θα συμβληθεί με ιδιωτική εταιρία ανακύκλωσης, στην οποία τα οχήματα που μεταφέρονται παραμένουν άθικτα για τουλάχιστον δέκα μέρες, σε περίπτωση που εντός αυτού του διαστήματος κάποιος ιδιοκτήτης τα αναζητήσει.

Πότε ένα όχημα θεωρείται εγκατελελειμμένο

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004):

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες

β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής.

γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί στην παραπάνω διαδικασία μόνο μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου για τα εγκαταλειμμένα οχήματα. Επίσης, η εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής για κάθε όχημα που παρέλαβε μετά τη μεταφορά του και πιστοποιητικό καταστροφής.

SHARE