4 προσλήψεις στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ικανότητες Λάμψη

4 προσλήψεις στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ικανότητες Λάμψη

4 προσλήψεις στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ικανότητες Λάμψη

Ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίαςαναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, και θα αφορά ανέργους από 29 – 45 ετών. και με αυτά τα κριτήρια…

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ 4 ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ – ΚΥΡΙΕΣ

Με ευχέρεια λόγου, Άρτια εμφάνιση , ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Άνευ Οικογενειακών Υποχρεώσεων.

Για το τμήμα προώθησης ενημερωτικού υλικού και ημερολογίων,

Με άνεση ταξιδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάληψη μεταφορικού μέσου, διαμονής ,διατροφής.

Περιλαμβάνει 2 μήνες πρακτική άσκηση Έμμισθη από τον ΟΑΕΔ μέχρι τα 360 ευρώ ΚΑΙ μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σε 9 μήνη σύμβαση εργασίας επιδοτούμενη κατά 50%, αρχικός μισθός 540 ευρώ + 360 επιδότηση από τον O.A.E.Δ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : karditsa.lampse.soskids@gmail.com

Πληροφορίες για interview 2231 100 340 – ΚΙΝ 6988801130

SHARE