Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας για τον απολογισμό των πεπραγμένων της...

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95, 96 και 217 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 23-2-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30“ μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ”

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Παυσιλύπου

SHARE