Χωρίς πρόστιμο δηλώσεις μίσθωσης γης μέχρι 80 ευρώ

Χωρίς πρόστιμο δηλώσεις μίσθωσης γης μέχρι 80 ευρώ

Χωρίς πρόστιμο δηλώσεις μίσθωσης γης μέχρι 80 ευρώ
EPA/HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

Δεν συνεπάγονται επιβολή προστίμων οι εκπρόθεσμες προαιρετικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων, με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1083/17, διευκρινίζεται ότι «σε όσους εκ των φορολογούμενων επιλέγουν προαιρετικά την υποβολή των προαναφερόμενων δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ για τις δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΠΟΛ 1013/2014 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.».

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΠΟΛ 1083/2017

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄32) Απόφαση ΓΓΔΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015 (ΦΕΚ Β΄294) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., προβλέπεται η προαιρετική υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για όσους εκμισθώνουν αγροτικές εκτάσεις με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι σε όσους εκ των φορολογούμενων επιλέγουν προαιρετικά την υποβολή των προαναφερόμενων δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ για τις δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε..