Εν αναμονή νέας εγκυκλίου οι συνταξιούχοι που ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Εν αναμονή νέας εγκυκλίου οι συνταξιούχοι που ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Εν αναμονή νέας εγκυκλίου οι συνταξιούχοι που ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Όσοι συνταξιοδοτούνται από 13-05-2016, προερχόμενοι από άλλα ταμεία, θα έχουν περικοπή στη σύνταξη και υποχρέωση καταβολής εισφορών εάν έχουν εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση, πλην των περιπτώσεων μικροκαλλιεργητών οι οποίοι καλλιεργούν για τις προσωπικές τους ανάγκες και δεν εμφανίζουν εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και μίσθωσης αγροτικής γης ή καλλιέργειας. Αυτές οι περιπτώσεις θα διευκρινιστούν με νέα εγκύκλιο, για την έκδοση της οποίας δεσμεύτηκε ο υφυπουργός Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλος.
Η παραπάνω δέσμευση του υφυπουργού δόθηκε στις 8 Ιουνίου από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση της κας Χριστοφιλοπούλου για το θέμα των περικοπών των συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και μη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

 

Ο υφυπουργός ανέφερε, επίσης, πάλι ότι «όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι τις 12-05-2016 και έχουν αγροτική γη δεν έχουν καμία περικοπή στη σύνταξη. Όλοι οι αγρότες που θα συνταξιοδοτούνται μέχρι 31-12-2024 επίσης δεν θα έχουν καμία περικοπή στη σύνταξη ούτε εισφορές επί των εισοδημάτων που θα έχουν από τη δραστηριότητα αυτή».