Ανακοίνωση του Δήμου Παλαμά για τους χρήστες παρόχθιων ρευμάτων

Ανακοίνωση του Δήμου Παλαμά για τους χρήστες παρόχθιων ρευμάτων

Ανακοίνωση του Δήμου Παλαμά για τους χρήστες παρόχθιων ρευμάτων

        Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι χρήστες παρόχθιων ρευμάτων να δηλώσουν τις συνολικές ώρες κατανάλωσης ρεύματος σε κάθε παρόχθιο (Υ) που χρησιμοποίησαν την αρδευτική περίοδο 2017, μέχρι 17 Νοεμβρίου 2017προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία βεβαίωσης των ατομικών τους λογαριασμών .

Όποιος δεν δηλώσει τις ώρες κατανάλωσης ρεύματος, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην ισόποση χρέωση των ωρών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την χρήση του παρόχθιου κατά την νέα Αρδευτική περίοδο. –

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2444350152

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

SHARE