Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης  «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή...

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης  «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων»

(1η  και 2η πρόσκληση) για το  έτος 2016, της  Π.Ε. Καρδίτσας.        

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης  «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:

Την Δευτέρα   11  Δεκεμβρίου  2017, αναρτήθηκαν  στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας  οι ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για τους δικαιούχους του  προγράμματος «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων» (1η και 2η πρόσκληση ) έτους 2016, της  Π.Ε. Καρδίτσας.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης με καταληκτική ημερομηνία την 15η  Δεκεμβρίου  2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413-55249 (αρμόδια  γεωπόνος η κ. Φ. Βολιώτου ).

SHARE