Πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Προϋπολογισμός 2018

Πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Προϋπολογισμός 2018

Πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Προϋπολογισμός 2018

Οι επιπτώσεις της πολλαπλής κρίσης των περασμένων ετών δεν έχουν  ακόμη ξεπεραστεί. Κατά συνέπεια, η ανάγκη διατήρησης ενός σχεδίου άμεσης κοινωνικής προστασίας για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ξεκινώντας από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες παραμένει στη ημερήσια διάταξη.

Ταυτόχρονα, μετά από πολύ καιρό, δίνεται η δυνατότητα να θεμελιωθεί ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας που θα αρνείται την προηγούμενη λογική της φιλανθρωπίας, του ιδρυματισμού και της γενικευμένης επιδοματικής ενίσχυσης, χωρίς στόχευση και συνέχεια στη στήριξη.

 • Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, η επιτυχία της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις για την 3η αξιολόγηση είναι η εφαρμογή ενός πακέτου για την καλύτερη δυνατή στήριξη του παιδιού και της οικογένειας. Ο προϋπολογισμός του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας αυξήθηκε κατά 315.000.000€, το 2015 παραλάβαμε τον τομέα αυτό με προϋπολογισμό 750.000.000€, και το 2018 θα φτάσει περίπου τα 1.830.000.000€. Συγκεκριμένα:
 1. Οικογενειακά επιδόματα
 • Αύξηση προϋπολογισμού για οικογενειακά επιδόματα κατά 000.000€ αυξάνοντας το συνολικό ποσό από τα σημερινά 650.000.000€ σε 910.000.000€, δηλαδή μια αύξηση 40%.
 • Διευρύνονται οι εισοδηματικές κλίμακες για τα πλέον αδύναμα στρώματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι οικογένειες με 1 και 2 παιδιά, δηλαδή 682.000 οικογένειες  σε σύνολο περίπου 804.000 θα λάβουν αυξημένα οικογενειακά επιδόματα κατά  57% έως και 110%.
 1. Σχολικά γεύματα
 • Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας του παιδιού, από το ίδιο κοινωνικό πακέτο ,000.000€ θα δοθούν για τα ημερήσια ζεστά σχολικά γεύματα, περίπου 130.000 μαθητές δημοτικών σχολείων το 2018, φτιάχνοντας τη γέφυρα για το 2019, όπου με τα αντίμετρα έχουν προβλεφθεί 500.000 γεύματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
 1. Βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • 000.000€ θα δοθούν για την επέκταση των βρεφονηπιακών σταθμών, ο αριθμός των οποίων θα αυξηθεί κατά 400 νέες σχολικές μονάδες το 2018,προκειμένου να δημιουργηθούν άλλες 10.000 θέσεις πέραν των σημερινών 109.000 θέσεων. Όπως είναι γνωστό, στόχος για το 2019 με τα αντίμετρα είναι να προστεθούν κι άλλες 1.800 δομές ώστε οι σημερινές 2.800 να φθάσουν τις 5.000 καλύπτοντας 165.000 θέσεις παιδιών.

Στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης η κυβέρνηση πέτυχε να θεσμοθετηθούν οι συντάξεις χηρείας και το υπέρ-προνόμιο για εργατικές απαιτήσεις.

Όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας συμφωνήθηκαν:

 • Ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους €384 για τον/την χήρο/χήρα και επιπλέον €384 για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης.
 • Τα ως άνω ποσά μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, με κατώτατο όριο τα €360.
 • Για τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δίνονται τα ως άνω ποσά ως ελάχιστα σε κάθε τέκνο ξεχωριστά.
 • Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα, σε περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.
 • Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους, δίνεται η δυνατότητα επαναχορήγησης της σύνταξης κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

Τέλος, με βάση το θεσμοθετημένο υπέρ-προνόμιο οι εργατικές απαιτήσεις θα ικανοποιούνται πριν από οποιονδήποτε άλλο πιστωτή κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή πτώχευσης. Το υπέρ-προνόμιο θα αφορά σε οφειλόμενους μισθούς έως έξι μήνες και το ανώτατο ποσό ικανοποίησης για κάθε μήνα οφειλόμενου μισθού θα είναι 2,75 φορές τον κατώτατο μισθό.

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη αφορά όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους ευάλωτους. Επομένως, δεν τελειώνει τίποτα με την αντιμετώπιση της κρίσης ή της φτώχειας. Αντίθετα, ανοίγουν νέα πεδία, να θεμελιώσουμε το κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ όσα κάνουμε τώρα συμβάλλουν σημαντικά και στην ανάπτυξη.

SHARE