Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Την 19η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 17:00    στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η 16/2017 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την μετατόπιση θέσης περιπτέρου από την οδό Επτανήσου τέρμα (εργατικές κατοικίες) στην περιοχή Εργατικών  Κατοικιών  έναντι Νοσοκομείου Καρδίτσας. Εισηγητής: Ράϊκος Απόστολος

2ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής.Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας                                         
Αρτεσιανού 1   3ος οροφος
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729

SHARE