Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 19-12-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας” (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) (εισ.: εκκαθαριστής Απ. Πολύζος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αύξησης ετήσιας εισφοράς και καταβολής αυτής στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας “Κέντρο υποστήριξης και παροχής Συμβουλών για ΑΜΕΑ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση του έργου “Διαμονή και προστασία Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο – ΕΣΤΙΑ” στο Νομό Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του Κ.Δ.Α.Π Καρδιτσομαγούλας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Κ και αντικατάστασή του (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και αντικατάστασή του (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω παραίτησής τους (εισ.: πρόεδρος Σχ. Επιτροπής Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω παραίτησής τους (εισ.: πρόεδρος Σχ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής παροχής βασικών αγαθών “Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Μαντζιάρας)
 1. 1 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της μισθώτριας εταιρείας του Κοινοτικού Ξενώνα Καστανιάς (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος  Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής στη συστάδα 9α του διακατεχόμενου δάσους Κούτσουρου, θέση Κουκουγιάννη – Βαϊτση της Τ.Κ Νεράιδας (εισ.: Γ. Αγγέλου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Κατασκευή βάθρου για την τοποθέτηση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Οριστική Γεωλογική Μελέτη Βελτίωση Οδού Τ.Κ. Παλιουρίου – Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη» (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση – εκποίηση πραγμάτων του Δήμου Καρδίτσας, για το έτος 2018 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου υλοτομίας στην Τ.Κ Απιδιάς έτους 2018 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση παράτασης συμβάσεων καυσίμων Δήμου Καρδίτσας και φορέων του μέχρι την 31/3/2018 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση παράτασης συμβάσεων καθαριστικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του μέχρι την 28/02/2018 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση παράτασης συμβάσεων γάλακτος Δήμου Καρδίτσας και φορέων του μέχρι την 28/02/2018 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση παράτασης συμβάσεων τροφίμων Δήμου Καρδίτσας μέχρι την 28/2/2018 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση διαδικασιών εκμίσθωσης των Κ3, Κ4 & Κ5 καταστημάτων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης εργασιών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης διαφόρων ΚΑΕ του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου (όπισθεν του Αθλητικού Πάρκου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση “Β” της Τ.Κ Προδρόμου πριν από τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή του (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του υπ’αριθμ. Ι-11 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παραστατικών: α) λόγω παραγραφής (άρθρο 107 Ν. 2362/95) και β) για λόγους λογιστικής τακτοποίησης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από τη Γενική Λογιστική λόγω εξόφλησής του με άλλους Κ.Α στη Δημόσια Λογιστική στη χρήση 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω βεβαίωσης και εξόφλησής του μέσω της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ Σταυρού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής τελών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ Σταυρού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Βασ. Ντόβας) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης των αντιδημάρχων Κων. Ξυλομένου και Βασ. Κουρκούνα (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
SHARE