ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που προγραμματίζει για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα δημιουργήσει στο χώρο του άλσους του Παυσιλύπου ένα μικρό "χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο", στήνοντας ξύλινα σπιτάκια, η πλειοψηφία των οποίων θα στεγάσει δραστηριότητες...

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81, του Ν.3463/06 και τις υπ’ αριθ. 258,259,&260/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, για α) ανάδειξη αναδόχου κατασκευής παραγκών β) ανάδειξη αναδόχου κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών...

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι : προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 139.482,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην : απευθείας  ανάθεση εργασιών 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την ΠΕΜΠΤΗ  30/07/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας,...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «  ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ » Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι : Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι...

Ο Δήμος Αργιθέας θα προσφύγει στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.6000,00 ευρώ. Οι προσφορές θα πρέπει μέχρι την Τρίτη 19/5/2015 και ώρα 10:00 να κατατεθούν στο Δημοτικό κατάστημα...

Ο Δήμαρχος Αργιθέας διακηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μον. επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για...

Ο Δήμος ΠΑΛΑΜΑ διακηρύττει ότι την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο ΠΑΛΑΜΑ, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του...

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών έτους 2015» για τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας και των φορέων του ενδεικτικού προϋπολογισμού 614.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ...

Με ανακοίνωση του ο Δήμαρχος προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών έτους 2015» για τις ανάγκες του Δήμου  Καρδίτσας  και των φορέων του. Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015 Ο Δήμαρχος...

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προμηθευτεί μηχανογραφικό υλικό για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του για το έτος 2015, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 16/3/2015 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση Αρτεσιανού...

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την « ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 30.000,00 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 19/03/2015. Κατεβάστε την περίληψη στ συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να διεξάγει δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά. Η διεξαγωγή θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2015. Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ  

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να εγκαταστήσει σύστημα ασφάλειας και ελέγχου Δημοτικών κτιρίων. Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εδώ. Οι προσφορές για την εν λόγω προμήθεια μπορούν...

Ο Δήμος Καρδίτσας ενδιαφέρεται να μισθώσει φωτοτυπικά πολυμηχανήματα με κύρια λειτουργία τη φωτοαντιγραφή, την εκτύπωση και τη σάρωση εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκειμένου να αντικαταστήσει τα παλαιότερα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι διάφορες υπηρεσίες του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη μελέτη...

Ο Δήμος Σοφάδων προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2015» σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 60/2007 για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σοφάδων,...

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την περίληψη διακηρυξης που αναρτήθηκε στις 19/02/2015 με τίτλο: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ » και αφορά την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων του...

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την περίληψη διακηρυξης που αναρτήθηκε στις 19/02/2015 με τίτλο: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ» και αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του...
5,492Facebook FansLIKE
333FollowersFOLLOW