ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από την Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 62 στον 1ο όροφο ανακοινώνεται ότι οι πολίτες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και κρίθηκαν δικαιούχοι, αλλά δεν έχουν ακόμα προσκομίσει...

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής: α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία...

Αν και η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Μεγάλη Δευτέρα, ο Οργανισμός ανήρτησε στην ιστοσελίδα του δυο οδηγούς με σκοπό οι συμμετέχοντες να έχουν μια εικόνα για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Η διαδικασία εισόδου για όσους δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες(πιστοποιημένοι χρήστες είναι...

Όπως είναι γνωστό οι, οι διαδικασίες υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015 (ΟΣΔΕ) έχουν ξεκινήσει.Οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης είτε μόνοι τους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα της επιλογής του(Φορέας...

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση ΑΦΜ είναι: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες και Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς (πρέπει να έχουν μαζί και την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένες) Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν...

Έκδοση για πρώτη φορά Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Δύο (02) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 cm. 2. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του...

1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει: - Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί...
5,475Facebook FansLIKE
314FollowersFOLLOW