ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, δεκαέξι (16) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον τομέα της Πληροφορικής για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής...

Καταληκτική ημερομηνία: 19/1/2016, 10:00 πμ Προϋπολογισμός: 9.200.000,00 € (με ΦΠΑ) ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ Προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της...

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου :« Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 2015-2016 ) Για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης πατήστε εδώ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: Συντήρηση - Αποκατάσταση...

H Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00 €. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΑ με προϋπολογισμό 126.259,97 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α...

Ο Δήμος Καρδίτσας διακηρύττει ότι, την 16ην του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας, (Σαρανταπόρου 140, 2ος όροφος),θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους...

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 81.300,81 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα ,απολογιστικά και αναθεώρηση) και 18.699,19...

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 121.951,22 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα ,απολογιστικά και αναθεώρηση)...

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ», με προϋπολογισμό 970.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 608,905,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και...

Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 365.925,00€ (ΕΥΡΩ). Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος προκηρύσσει μελέτη με τίτλο: «Συμπληρωματικές μελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τμήμα της Παράκαμψης Αλιάρτου» με Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Συνολική: 1.341.718,63€ χωρίς το ΦΠΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης εδώ.  

Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 365.925,00€ (ΕΥΡΩ). Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ.

Η ΕΣΕΚ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανέγερση του Εργοστασίου Παραγωγής Στερεών Καυσίμων και την περίφραξη του γηπέδου, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1.        Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα (πτυχίο τάξης Α2 και άνω). 2.        Να έχουν ως...

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Ν.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας) (Γ΄ Εργολαβία)» με προϋπολογισμό 35.424,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να...

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας – Χρήση 2013) (Γ΄ Εργολαβία)» με προϋπολογισμό 73.800,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Καταπτώσεων από Βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας (Υποέργο 2)» με προϋπολογισμό 49.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.) Κατεβάστε την περίληψη εδώ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ προτίθεται να διοργανώσει, από 9 έως 14 Οκτωβρίου 2015, την ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο χώρο των Καπναποθηκών (Περιφερειακή Οδός Καρδίτσας-Τρικάλων). Καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές επιχειρήσεις του κλάδου των Εκθέσεων να καταθέσουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές για την ανάληψη της κατασκευής των...

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ” . Προϋπολογισμού 246.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που...

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕ Σ ΘΕΣΕΙΣ ” . Προϋπολογισμού 246.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί...

Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 5ου ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΟΜΟΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΝΝΙΠΕΑ...
5,470Facebook FansLIKE
315FollowersFOLLOW