Το προφίλ των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στον Ν. Καρδίτσας.

ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το προφίλ των υποψηφίων με «Το Ποτάμι» στο Νομό Καρδίτσας.

Το Ποτάμι

Το προφίλ των υποψηφίων της Λαϊκής Ενότητας στην Καρδίτσα

Λαική Ενότητα